być oddanym


być oddanym
być oddanym {{/stl_13}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}duszą i ciałem {{/stl_13}}{{stl_7}}'być oddanym komuś całkowicie, bez zastrzeżeń' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • dusza — ż II, DCMs. duszaszy; lm D. dusz 1. «ogół właściwości, dyspozycji psychicznych człowieka, władze duchowe człowieka; psychika, świadomość» Hart, moc, wielkość duszy. Tymczasem przenoś moję duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk… …   Słownik języka polskiego

  • służyć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIa, służyćżę, służyćży {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pracować u kogoś za wynagrodzeniem, będąc stale do jego dyspozycji i wykonując zwykle prace proste, fizyczne : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dusza — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIc {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} właściwości psychiczne człowieka: rozumowe i emocjonalne; psychika, duch, świadomość : {{/stl 7}}{{stl 10}}Stan duszy. Dusza ludzka. {{/stl 10}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zwrotny — zwrotnyni, zwrotnyniejszy 1. «dotyczący zwrotu, zmiany kierunku (na wsteczny)» Ruchy zwrotne. Zawór zwrotny. ∆ cyber. Sprzężenie zwrotne «uzależnienie działania na pewne zjawisko od zmian zachodzących w tym zjawisku (oddziaływanie skutku na… …   Słownik języka polskiego

  • ciało — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. ciele {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zespół tkanek okrywających szkielet człowieka lub zwierzęcia, nadający właściwą człowiekowi lub zwierzęciu postać zewnętrzną : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • iść [pójść, dostać się] w dobre ręce — {{/stl 13}}{{stl 33}} być oddanym pod dobrą opiekę, znajdować się u ludzi troskliwych, znających się na rzeczy :{{/stl 33}}{{stl 10}}Nasz pies poszedł w dobre ręce. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • oddany — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, oddanyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} głęboko przywiązany do kogoś, czegoś, skłonny do poświęceń : {{/stl 7}}{{stl 10}}Oddany pracownik, przyjaciel. Ksiądz głęboko oddany swej… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • widzieć — ndk VIIa, widziećdzę, widziećdzisz, widziećdział, widziećdzieli, widziećdziany 1. «reagować odpowiednimi wrażeniami na bodźce działające na narządy wzroku, postrzegać; rozróżniać przedmioty wysyłające, odbijające lub przepuszczające światło, ich… …   Słownik języka polskiego

  • pies — 1. pot. A to pies? «a to się nie liczy? nie ma znaczenia?» 2. pot. (Coś) goi się, zagoiło się na kimś jak na psie «czyjeś rany, zadrapania goją się szybko, łatwo»: Zerknęła raz jeszcze w moją stronę i dodała łagodniej: – do not worry... zagoi się …   Słownik frazeologiczny

  • kawałek — m III, D. kawałekłka, N. kawałekłkiem; lm M. kawałekłki 1. «niewielka część jakiejś całości; odcinek, fragment, urywek czegoś» Kawałek chleba, mydła, papieru, tortu. Nauczyć się kawałek wiersza. Przepisać kawałek tekstu. Brać kawałek czegoś, dać… …   Słownik języka polskiego